xs
xsm
sm
md
lg

ไม่แผ่วเลย “สมุทรปราการ” ผู้ป่วยรายใหม่ 151 ราย พบ คนขับรถเมล์ 2 สาย ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จังหวัดสมุทรปราการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ลดลง พบคนขับรถประจำทางสาย 145 และสาย 142 ติดเชื้อโควิด-19 อู่รถทั้งสองสาย เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดรถประจำทางทุกคัน

วันนี้ (29 เม.ย.) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ที่ 29 เมษายน 2564 เป็นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 112 ราย แยกเป็น อ.เมืองสมุทรปราการ 55 ราย, อ.พระประแดง 5 ราย, อ.พระสมุทรเจดีย์ 16 ราย, อ.บางพลี 26 ราย, อ.บางบ่อ 3 ราย, อ.บางเสาธง 7 ราย และรับมารักษาตัวใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 39 รายรวมยอดทั้งในและนอกพื้นที่ในวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 151 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 52 ปี พักอาศัยอยู่เขต อ.พระประแดง จากเมื่อวานนี้มียอดเสียชีวิตไปแล้ว 9 ราย รวมในวันนี้อีก 1 ราย เป็น 10 ราย 


ด้าน นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 151 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 112 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 55 ราย อำเภอพระประแดง จำนวน 5 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 16 ราย อำเภอบางพลี จำนวน 26 ราย อำเภอบางบ่อ จำนวน 3 ราย อำเภอบางเสาธง จำนวน 7 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 39 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 52 ปี อยู่เขตอำเภอพระประแดง ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 1,581 ราย ในพื้นที่ 977 ราย นอกพื้นที่ 604 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 381 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 336 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 345 ราย การคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 88,373 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 977 ราย 19

ในการสำรวจเตียงโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง Hospitel ของรัฐและเอกชน มีรายละเอียดดังนี้ โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนเตียง 219 เตียง คงเหลือ 14 เตียง โรงพยาบาลของรัฐสังกัดอื่นๆ มีจำนวนเตียง 188 เตียง คงเหลือ 0 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียง 1,015 เตียง คงเหลือ 73 เตียง Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวนเตียง 944 เตียง คงเหลือ 599 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 3 แห่ง จำนวนเตียง 784 เตียง คงเหลือ 492 เตียง ทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งจังหวัดเหลือ 87 เตียง

ขณะที่วันนี้โรงพยาบาลเอกชนเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งได้รับจากรัฐบาล ฉีดให้กับแพทย์และพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลสมุทรปราการได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเป็นวันที่ 2 มีผู้เข้ามารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทราบว่าในจังหวัดสมุทรปราการมีการระบาดอย่างหนัก

ด้านสถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI ไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีประสงค์ตรวจหาเชื้อโควิดเอง ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท สอบถามรายละเอียด โทร.02-3859135-7

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เพศหญิง อายุ 52 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เนื่องจากพนักงานรายนี้ป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย) พร้อมบุคคลในครอบครัว จำนวน 6 คน ไปกักตัว ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

และรายงานข่าวเมื่อวันที่ 22 เม.ย. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 เพศชาย อายุ 29 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะเช้า) ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ว่า พนักงานรายดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19


ทั้งนี้ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้ออกประกาศระบุว่า ประกาศพื้นที่เสี่ยง Timeline ผู้ติดเชื้อ Covid-19 พื้นที่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกัน ทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จึงขอประชาสัมพันธ์สถานที่เกี่ยวข้อง Timeline ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

ดังต่อไปนี้ 1. แคมป์ก่อสร้างหมู่บ้านสินทวี หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน 2. ตลาดวัดคลองสวน 3. ตลาด น สายชล 4. ตลาดมารวย (ประชาอุทิศ 90) และขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวในช่วงก่อนวันที่ 25 เมษายน 2564 สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวังอยู่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน โดยแยกพักออกมาจากบุคคลอื่น และหากพบว่ามีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย มีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไป ให้แจ้งติดต่อ รพสต.ใกล้บ้านท่าน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่โดยทันที

*อย่าปิดบังข้อมูล!! ขอให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคกรณีไปพื้นที่เสี่ยง/ใกล้ชิดผู้ป่วย​เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วางแผนเข้าดำเนินการป้องกันได้อย่างถูกต้อง​ โปรดให้ความร่วมมือ


กำลังโหลดความคิดเห็น...