xs
xsm
sm
md
lg

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกประกาศแจงโพสต์ “นพ.ธีระ” ย้ำเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่ความเห็นทางวิชาการขององค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ - รพ.จุฬาลงกรณ์ ออกประกาศโต้ “หมอธีระ” หลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนซิโนแวค รวมถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข “ไม่ได้ผล ประชาชนพึ่งไม่ได้” ระบุเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล มิใช่เป็นความเห็นทางวิชาการขององค์กร

กรณี รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนซิโนแวค รวมถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็น “มาตรการเทเลทับบี้” และ “ไม่ได้ผล ประชาชนพึ่งไม่ได้”

ล่าสุด วันนี้ (11 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศระบุข้อความว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของอาจารย์ท่านนั้นเพียงผู้เดียว มิใช่เป็นความเห็นทางวิชาการขององค์กรของเรา และเรายังยืนยันที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญต่อสาธารณชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ดังที่เราได้ปฏิบัติเสมอมาผ่านแหล่งข้อมูลหลักในนามองค์กรของเรา

ทั้งนี้ เรายังสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยถ้วนหน้า เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของ โรคโดยเร็วที่สุด

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น...