xs
xsm
sm
md
lg

"นฤมล"เยือนแพร่ ใช้นวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.แรงงาน นำทีมลุย จ.แพร่ สานต่อภารกิจขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดันนวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน และการตกแต่งเครื่องเรือนด้วยไม้สัก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำทีมเยี่ยมชมโดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล

ในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ นฤมล และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการต่อยอดปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ย้อมสีธรรมชาติ ให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเ ช่น นาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการฟอกย้อม การเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ คุณสมบัตินุ่มลื่น ต้านยูวี ต้านแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอม เป็นต้น หลังจากได้ผ้า ที่มีคุณสมบัติตามต้องการแล้ว ได้บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นำผ้าดังกล่าวไปให้นักศึกษาคณะคหกรรม ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่อไป โรงงานแห่งนี้จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียน ในวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนในเขตจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงานเป็นประจำ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แก่กลุ่มนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้าและช่างกลโรงงานของวิทยาลัยอีกด้วย


ในช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน รับฟังการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากในพื้นจังหวัดแพร่ และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่า (คทช.) จังหวัดแพร่ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งจะได้ประสานไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแพร่ต่อไป

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแบบใหม่ และ พัฒนาปรับรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแรงและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ และตรวจเยี่ยมการตกแต่งเครื่องเรือนด้วยไม้สัก ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การฝึกอบรมการตัดผมชาย เป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์อุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้แทนจาก บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินทางด้วย เพื่อร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมการทำ Line Official Account ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มช่องทางรับรู้ เพิ่มการกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ และขยายตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสรุปผลความต้องการฝึกอบรมอีกครั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...