xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ค้า-ผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแคทั้ง 6 แห่ง รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มสอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สอง ให้กับผู้ค้าและผู้ช่วยค้าตลาดเขตบางแคทั้ง 6 แห่ง

วันนี้ (7 เม.ย.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่สองแก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตบางแค

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17-22 มี.ค. 64 กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าใน 6 ตลาดย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค และตลาดภาสม ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ และวัดนิมมานรดี จำนวน 6,824 ราย และเพื่อให้การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกต้องมารับวัคซีนเข็มที่สองภายใน 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่ 17-22 มี.ค. 64 มารับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 7-12 เม.ย. 64 เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบสองเข็มแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

สำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครกำหนดให้วัคซีนแก่ผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 705 โดส ส่วนที่เหลือจะทยอยให้วัคซีนเข็มที่สองให้ครบทุกรายต่อไป โดยผู้ที่จะมารับวัคซีนเข็มที่สองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมใบนัดการรับวัคซีนเข็มที่สองมาแสดงตน ทั้งนี้ เมื่อรับวัคซีนเข็มที่สองเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักเพื่อสังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที หากไม่มีอาการรุนแรงก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว แต่ประชาชนทุกคนก็ต้องไม่ประมาท ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือที่ชุมนุมคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีประสิทธิภาพมากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...