xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปี’64 กำชับเขตพื้นที่ฯ​ คุมโรงเรียนโปร่งใส-เป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนสังกัด สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 “อัมพร” กำชับเขตพื้นที่ฯคุมโรงเรียนดำเนินการโปร่งใส-เป็นธรรม-เน้นเนื้อหาข้อสอบคำนึงถึงการเรียนออนไลน์ของเด็กในสถานการณ์โควิด-19  

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งคู่มือการรับนักเรียน ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศได้ปฏิบัติ นั้น ตนได้ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่า ในการเตรียมการรับนักเรียนไม่มีปัญหาอะไร  ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)  ในวันที่ 6 มี.ค.นี้ ที่สนามสอบเมืองทองธานี เพียงสนามเดียว โดยมีผู้สมัครสอบ 12,765 คนจากทั่วประเทศ มีการจัดห้องสอบแบ่งสีจังหวัดของผู้เข้าสอบตามลำดับสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น มาจากจังหวัดสีแดงสอบกลุ่มสีแดง มาจากจังหวัดสีเหลืองสอบกลุ่มสีเหลือง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการขออนุญาตดำเนินการจัดสอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว   

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนกลุ่มอื่นๆ ก็ดำเนินการไปตามปฏิทินการรับนักเรียน เช่น โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ จะรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ในระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.นี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของปฏิทินการรับนักเรียนได้มีการเลื่อนวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ของนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จากวันที่ 28 มี.ค. ซึ่งตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันที่ 4 เม.ย. และกำหนดวันมอบตัวจากวันที่ 4 เม.ย. เป็นวันที่ 6 เม.ย. 2564 นอกนั้นคงเดิม  

ดร.อัมพร กล่าวต่อไปว่า และจากการประกาศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา นั้น สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่างๆ ออกคำสั่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทั้งหมดไปแล้ว สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สพฐ.ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ไปออกแบบแก้ไขปัญหาให้มีความคล่องตัวและตรงกับบริบทของแต่ละจังหวัด แต่ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด รวมถึงกำชับให้เขตพื้นที่ฯสอดส่องดูแลให้สถานศึกษาดูแลเรื่องการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างเคร่งครัด 

“สำหรับข้อกังวลของนักเรียนและผู้ปกครองว่าความรู้จะไม่เพียงพอต่อการสอบ เพราะต้องเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 นั้น เรื่องความวิตกกังวลห้าม ไม่ได้แต่อยากสื่อสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียน ว่า อย่าวิตกกังวล การสอบปีนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนออกเนื้อหาในการสอบเข้าเรียนต่อ โดยคำนึงถึงเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 หรือ ชั้น ม.1, ม.2 เป็นหลักในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ สอบถ้าสอบชั้น ม.1 ก็ดูเนื้อหาชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 หรือเนื้อหาของชั้น ป.4, ป.5 เป็นเนื้อหาในการสอบมากขึ้น เพื่อไม่ให้นักเรียนเหลื่อมล้ำกันมาก ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าปีนี้ไม่ปกติ และคนออกข้อสอบก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว” ดร.อัมพร กล่าว 
กำลังโหลดความคิดเห็น