xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว พร้อมรับฟังปัญหาในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมร่วมหารือรับฟังปัญหาในเขตสะพานสูง

วันนี้ (24 ก.พ.) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พร้อมทั้งร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ตรวจจุดคัดกรอง จุดล้างมือ จุดพักคอยผู้ปกครอง ตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ โดยเน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างเร่งด่วน

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ทั้งนี้ ปัญหาที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในชุมชนที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงการก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองทดแทนสะพานไม้ ปัญหาการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน โดยการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสะพานสูง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณูปโภค เข้าสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

“คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ซึ่งมีความต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาบางอย่าง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เช่น ป้ายบอกชื่อซอย แต่บางปัญหาอาจต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน เช่น ไฟสัญญาณจราจร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการแก้ไขทุกปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนทุกพื้นที่” ผู้ว่าฯ อัศวิน กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...