xs
xsm
sm
md
lg

กรมการแพทย์แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลง อาจทำให้พระสงฆ์อาพาธได้ง่าย ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้สวมอังสะไหมพรม (เสื้อกันหนาว) เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

วันนี้ (8 ม.ค.) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว และประสบกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และคาดว่า จะมีการระบาดต่อเนื่องไปอีกนาน ดังนั้น พระสงฆ์ควรรักษาสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดี โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกปฏิบัติศาสนกิจข้างนอก ฉันภัตตาหารร้อน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และให้พระสงฆ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูหนาวนี้ควรถวายปัจจัยที่จำเป็นที่ทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่น เช่น อังสะไหมพรม (เสื้อกันหนาว) หมวกไหมพรม ถุงมือถุงเท้า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 พระสงฆ์ควรสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาสุขภาพร่างกาย ฉันภัตตาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น