xs
xsm
sm
md
lg

เช็กที่นี่! แผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกแล้ว กลุ่มไหนเข้าข่ายฉีดวัคซีนเดือนไหนบ้างใน 3 ระยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สธ. เผยแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกแล้ว ใครเข้าข่ายได้ฉีดวัคซีนเดือนไหนบ้างใน 3 ระยะ เริ่มจากพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุด 5 จังหวัด เผยเตรียมลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จัดระบบและซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัคซีน การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

วันนี้ (8 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จัดหาวัคซีนไว้ 2 ล้านโดส แบ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2 แสนโดส มีนาคม 800,000 โดส และเมษายน 1,000,000 โดสโดยฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ เป้าหมายคือการลดการป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดก่อน คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
กลุ่มที่จะดำเนินการฉีดก่อน คือ

- กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง อสม. 80,000 ราย

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 20,000 ราย และบุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 900,000 ราย หากมีส่วนที่เหลือจะเก็บสำรองไว้กรณีเกิดการระบาดรุนแรงในชุมชนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จำนวน 26,000,000 โดส ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ระยะที่ 3 ช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด ให้เกิดภูมิคุ้นกันในชุมชน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้นำเข้าและขนส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุม

โดยจะเริ่มลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จัดระบบและซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัคซีน การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน


กำลังโหลดความคิดเห็น