xs
xsm
sm
md
lg

โอนเข้าบัญชีแล้ว “อุดหนุนบุตร” จำนวน 600 บาท ประจำเดือนมกราคม 2564

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท

วันนี้ (8 ม.ค.) รายงานแจ้งว่า ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นกำหนดการโอนเงิน “อุดหนุนบุตร” ของรัฐบาล ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ประจำเดือนมกราคม จำนวน 600 บาท

สำหรับมาตรการดังกล่าว จะจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เดือนละ 600 บาท ต่อ 1 คน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
ประชาชน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/

นอกจากนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งข้อมูลดังนี้

* ผู้ส่งคำขอ เงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,976,794 ราย
* จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,340,348,400 บาท
ทั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งปิดระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือขายให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยจะสามารถกลับมาใช้งานได้ วันที่ 11 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

กำหนดการโอนเงิน ประจำปี 2564
* 8 มกราคม 2564
* 10 กุมภาพันธ์ 2564
* 9 เมษายน 2564
* 10 พฤษภาคม 2564
* 10 มิถุนายน 2564
* 9 กรกฏาคม 2564
* 10 สิงหาคม 2564
* 10 กันยายน 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...