xs
xsm
sm
md
lg

ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” รวมใจสู่ “Agile Organization”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองพัฒนาคุณภาพ จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 7

ในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติแสดงปาฐกถาหัวข้อ “Agile Organization” โดยได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า “SIRIRAJ” Beyond a Medical School ซึ่งภารกิจที่มากกว่า
การเป็นโรงเรียนแพทย์ คือการมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อธิบายว่า องค์กรที่บริหารด้วยหลักการ Agile Organization จะต้องมีการขับเคลื่อนโดยมีการเชื่อมโยงประสานไปใน “แนวระนาบ” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมคิดร่วมทำเพื่อการบรรลุเป้าหมายซึ่งไม่ได้จำกัดแต่เพียงการทำตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม “JD” หรือ Job Description แต่จะให้แต่ละคนได้ทำตามความถนัด หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองว่าทำอะไรให้องค์กรได้บ้าง โดยจะมีการให้ผลตอบแทนตามคุณภาพของผลงานเป็นแรงเสริมจากองค์กร ซึ่งสิ่งที่ได้นอกจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่องค์กรจะได้เพิ่มขึ้น คือความภาคภูมิใจของคนในองค์กรที่ได้ร่วมพิสูจน์ตัวเองด้วย

ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ จากงานประจำสู่งานวิจัย หรือ “R2R” (Routine to Research) โดยมองถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นหลัก เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตแพทย์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาตลอด 131 ปีที่ผ่านมา โดยจะมีการนำเอาหลักการ “Agile Organization” มาปรับใช้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่อไป หลังจากการแสดงปาฐกถา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากชาวมหิดลที่มาร่วมงานด้วยความภาคภูมิใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...