xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ยกทัพศิลปินจัดกิจกรรมรำลึกในหลวง ร.๙-วันพ่อแห่งชาติ ระหว่าง 1-6 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมจัดทัพศิลปินชุดใหญ่แสดงดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 1-6 ธันวาคมนี้

วันนี้ (26 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันบรมพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 2563 โดยใช้สถานที่หน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้าทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม ในช่วงระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. 2563 โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” นำเสนอพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 ด้าน ได้แก่  ด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบฝีพระหัตถ์ หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00-21.00 น. ที่  บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย   

นางยุพา กล่าวอีกว่า จัดริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. และวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 17.30-18.30 น. เริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา และจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.25 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 3. มอบหมายให้กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสานงาน ศิลปิน จัดคณะชุดการแสดงมาหมุนเวียนแสดงทุกวัน ณ เวทีการแสดง ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. มีไฮไลต์ประกอบด้วย 


วันที่ 1 ธ.ค. ชุดการแสดง Brass Ensemble น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (Thai Youth Orchestra : TYO) การแสดง ดนตรีไทยร่วมสมัย “วงกอไผ่” โดย นายอนันต์ นาคคง ศิลปินศิลปาธรการบรรเลงและการขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันที่ 2 ธ.ค. การแสดงเพลงอีแซวรำลึก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” โดย คณะ The Creations Dance นาฏศิลป์สร้างสรรค์ และ การบรรเลงและขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ในวันที่ 3 ธ.ค. จัดการแสดง ลำตัดน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย นางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงร่วมสมัย ชุด “คนเดียวที่คิดถึง” โดย นายมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร และ การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักการสังคีต

วันที่ 4 ธ.ค.การแสดงดนตรี ชุดเพลงของพ่อโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ,การแสดงการขับร้อง วงประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ โดยคณะ MU Choir และ การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักการสังคีต

วันที่ 5 ธ.ค. การแสดงดนตรีชุด เพลงทรงเครื่องร่วมสมัยเรื่อง “รักของพ่อ” โดย คณะแม่บัวผัน การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ วาดทราย ชุด “น้อมนำ คำพ่อสอน” โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญศิลปินศิลปาธร และ การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักการสังคีต

วันที่ 6 ธ.ค. การแสดงชุด สืบสานดุริยศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี โดย วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW )การแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “พระเนมิราชชาดก” โดย คณะบ้านตุ๊กตุ่น และ การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักการสังคีต


กำลังโหลดความคิดเห็น...