xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เตรียมขยายทางเดินริมคลองช่องนนทรี พัฒนาเป็นคลองกลางกรุงน่าท่องเที่ยว คาดแล้วเสร็จ เม.ย.64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อัศวิน ผู้ว่าฯ กทม. นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าสำรวจเตรียมขยายทางเดินริมคลองช่องนนทรี เขตบางรัก เขตสาทร และ เขตยานนาวา เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวรอบคลองทั้งสองฝั่ง และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 64

วันนี้ (30 ก.ย.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา ผู้บริหารเขตบางรัก เขตสาทร เขตยานนาวา ผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานจอดรถห้างแม็คโคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ให้เป็นแหล่งพักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวรอบคลองทั้งสองฝั่ง และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 250 คน พร้อมด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 13 ลำ รถงับขยะ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 7 คัน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี และบริเวณโดยรอบความยาวประมาณ 4,200 เมตร ทั้งนี้ การพัฒนาปรับปรุงคลอง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะเร่งด่วน ดำเนินการพัฒนาคลองช่องนนทรี โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดคลอง และพื้นที่ริมคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตลอดแนวคลองให้สะอาด สวยงาม รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสียและไขมันลงคลอง 2. ระยะถัดไป ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงกายภาพริมคลอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คลองช่องนนทรีเป็นคลองที่มีความสำคัญด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลองช่องนนทรีประสบปัญหาการทิ้งขยะและของเสียลงคลอง รวมถึงทางเดินริมคลองที่ไม่มีความสะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมสกปรกไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อทั้งประสิทธิภาพในการระบายน้ำของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีเขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ในวันนี้ จะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ กรุงเทพมหานครจะออกแบบเพื่อขยายทางเดินริมคลองให้สามารถสัญจรได้โดยสะดวกและมีความสวยงาม ซึ่งจะไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านในพื้นที่แต่ละเขต ร่วมบริจาคโดยให้ดำเนินการจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงริมคลองด้วยตนเอง ไม่ต้องนำเงินมาให้ กทม. แต่ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ กทม.กำหนด คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 64 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าขาย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืนในอีกทางหนึ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...