xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ร่วมกับ กกท.ออกแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ออกแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักกีฬาตัวสำรอง ผู้ชมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการให้จัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ชมสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับสีเขียว คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สนามกีฬากลางแจ้ง มีผู้ชมได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของความจุสนาม ส่วนสนามกีฬาในร่มมีผู้ชมได้ 15 เปอร์เซ็นต์ของความจุสนาม หากสถานการณ์ดีขึ้นอยู่ในระดับสีขาว คือมีวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่มีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ จะเพิ่มจำนวนผู้ชมมากขึ้นได้

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า ผู้จัดการแข่งขัน ควรเปิดให้ซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าระบบออนไลน์ และจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม ทั้งการกำหนดทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง จุดล้างมือ การทำความสะอาดพื้น/ ห้องน้ำ-ห้องสุขา การจัดที่นั่งชมเว้นระยะห่างตามจำนวนที่กำหนด จัดโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ชม แยกจากกัน และต้องให้เจ้าหน้าที่/กรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/นักกีฬาตัวสำรอง/ผู้ชมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากเจ้าหน้าที่ป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที สำหรับนักกีฬาต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนทำการแข่งขัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าบริเวณสนามกีฬา ถอดออกได้เมื่ออบอุ่นร่างกายและขณะแข่งขัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากมีอาการป่วยให้แจ้งโค้ช หยุดร่วมแข่งขัน และพบแพทย์ทันที

“ฝากเจ้าของ/ผู้จัดการพื้นที่ การบริหารจัดการฝูงชนที่มาชมกีฬาจำนวนมากต้องมีจุดประชาสัมพันธ์มีทีมงานคอยกำกับ ช่วยเตือนให้ผู้ชมกลับเข้าสู่การปฏิบัติตามแนวทาง ส่วนผู้ชมขอให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ งดเข้าชมหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรทั้งขณะต่อแถวและนั่งชม เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...