xs
xsm
sm
md
lg

กลับมาเป็น 0 ไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ หายป่วยเพิ่ม 9 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศบค. เผยไม่มีผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,351 ราย หายป่วยแล้ว 3,160 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 9 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,160 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.3 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย หรือร้อยละ 3.97 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,351 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศไทยในระยะหลังเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ทุกคนได้เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในประเทศ อย่างไรก็ตาม การไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อได้อีก เพราะเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการในระยะต่างๆ ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงสูงตามมา ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อได้คือ ประชาชนต้องเข้มในมาตรการป้องกัน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะที่อยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด โดยเฉพาะในสถานที่ปิดระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่นในห้องแอร์ เนื่องจากมีโอกาสในการติดเชื้อมากกว่าพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ที่โล่งแจ้งได้ถึง 19 เท่า

ส่วนองค์กรต่างๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ เช่นการให้พนักงานทำงานที่บ้าน เหลื่อมเวลาทำงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดจำนวนคนในพื้นที่สาธารณะ การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ รวมถึงให้ผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด หยุดงานอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษา

สำหรับภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยพยายามใช้มาตรการภาคบังคับให้น้อยที่สุดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัยวัคซีน เร่งจัดหาวัคซีนที่มีความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ป้องกันโรค คาดว่าจะได้เร็วที่สุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ตามวัคซีนไม่ได้ทำให้โรคหมดไปจากประเทศ เพียงช่วยลดการแพร่ระบาดใหญ่และความรุนแรงของโรค

“อย่าตั้งความหวังว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ หากเจอจะต้องจำกัดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ต้องเตรียมพร้อมเสมอตั้งแต่ระดับ ตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน ไม่ตื่นตระหนกในการรับมือกับปัญหา”นายแพทย์ธนรักษ์กล่าว

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อลดความตระหนก จากหน่วยงานภาครัฐ : ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข และไม่ส่งต่อข่าวปลอมที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
กำลังโหลดความคิดเห็น...