xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.ปีหน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ อัศวิน เผย กรุงเทพมหานครเลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะราคาใหม่ 80 บาทต่อเดือน จากมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไปเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2564 แทน

วันนี้ (6 ส.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์รูปภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” กล่าวถึงเรื่องค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ ในราคา 80 ต่อเดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค. 2564 โดยระบุข้อความว่า

เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 80 บาทต่อเดือน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านรายได้ อาชีพการงาน ชีวิตประจำวัน กทม.จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติฉบับใหม่ต่อสภากทม. เพื่อขอพิจารณาแก้ไขกำหนดเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราใหม่ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ซึ่งสภากทม.ได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ

อย่างไรก็ตาม กทม.ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนำมาใช้ซ้ำ และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนทิ้งขยะในที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บ้านเรือนสะอาด ไม่ให้มีขยะตกค้าง กรุงเทพฯ สะอาด และสิ่งแวดล้อมดีต่อไปครับ
📣กทม.เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.64

เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง...โพสต์โดย ผู้ว่าฯ อัศวิน เมื่อ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2020กำลังโหลดความคิดเห็น...