xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยชุมชนคลองเตย ล็อก 1-2-3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัย บริเวณชุมชนคลองเตย ล็อก 1-2-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

วันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 22 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 22 ครอบครัว 19 หลังคาเรือน ที่ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.37 น. สถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนคลองเตย ล็อก 1-2-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบภัยได้รับทราบ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุ พร้อมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย

ทั้งนี้ เหตุอัคคีภัยดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.37 น. สถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนคลองเตย ล็อก 1-2-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย สถานีดับเพลิงคลองเตย สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ สถานีดับเพลิงบางกะปิ สถานีดับเพลิงพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ การไฟฟ้านครหลวง สมาชิก อปพร.เขตคลองเตยและอาสาสมัคร ได้เข้าควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย จนเพลิงสงบเมื่อเวลา 19.04 น. มีราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเดือดร้อน บ้านเพลิงไหม้ทั้งหลัง จำนวน 8 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 4/182, 4/183, 4/184, 4/185, 4/196, 4/197, 4/198, 4/199 และบ้านเพลิงไหม้บางส่วนจำนวน 11 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 4/166, 4/178, 4/179, 4/180, 4/186, 4/188, 4/193, 4/200, 4/201, 4/202, 4/203 รวมราษฎรประสบอัคคีภัยได้รับความเดือดร้อน จำนวน 19 หลังคาเรือน 22 ครอบครัว เป็นจำนวน 75 คน แบ่งเป็นชาย 25 คน หญิง 29 คน เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 10 คน มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต สำนักงานเขตคลองเตยได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย จำนวนทั้งสิ้น 22 ครอบครัว และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยนำอาหารและของใช้ที่จำเป็นมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย พร้อมการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุในเบื้องต้น