xs
xsm
sm
md
lg

ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม (4-221) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีซึ่งดำเนินงานโดย โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...