xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก กทม.เผย กทม.เก็บขยะจากแม่น้ำ-คูคลอง วันละ 10 ตัน ฝนตกมากถึง 20 ตัน ย้ำยิ่งทิ้ง ยิ่งเสี่ยงน้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) (ภาพจากแฟ้ม)
โฆษกกรุงเทพมหานคร เผย เก็บขยะในแม่น้ำ-คูคลอง รวมถึงหน้าสถานีสูบน้ำ วันละ 10 ตัน ฝนตกขยะยิ่งมากถึงวันละ 20 ตัน ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง งดทิ้งขยะลงน้ำ ที่สาธารณะ เจอปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท คนชี้เบาะแสจนไปสู่การปรับ รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

วันนี้ (17 มิ.ย.) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang ระบุข้อความว่า มันอยู่ในคลอง ยิ่งทิ้ง ยิ่งหลอน ยิ่งเสี่ยงน้ำท่วม ขยะในคลอง เก็บได้วันละ 20 มัน สยองมาก

กทม. เก็บขยะในแม่น้ำ คูคลอง รวมถึงหน้าสถานีสูบน้ำ ได้ประมาณวันละ 10 ตัน และยิ่งเป็นวันที่ฝนตก
จะเก็บขยะได้มากถึง 20 ตัน

กทม. เก็บขยะทุกวันยังเอาไม่อยู่ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” นะครับ

หากพบเห็นใครทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต หรือ โทร. 1555 ชี้เบาะแสคนทำผิด

คนทิ้งโดนปรับสูงสุด 10,000 บาท คนชี้เบาะแสจนไปสู่การปรับ รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

หรือหากเห็นคูคลองใดมีขยะ ไม่มีเจ้าหน้าที่ กทม. จัดเก็บ โปรดช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งได้ที่ทุกสำนักงานเขตเช่นกันนะครับทั้งนี้ กทม. จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” นั้น กรุงเทพมหานครได้ให้บริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้แก่ประชาชนทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยทั้ง 50 เขต จะหมุนเวียนให้บริการในชุมชน หรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งอันจะเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยอย่างยั่งยืนและเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำจากการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาและสำรวจปริมาณขยะชิ้นใหญ่ ภายหลังดำเนินกิจกรรมการ “นัดทิ้ง นัดเเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ของสำนักงานเขตต่างๆ พบว่า ปริมาณขยะชิ้นใหญ่จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ต.ค. 62 - เม.ย. 63 มีปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน 2785.10 ตัน สามารถนำขยะกลับมาใช้ได้จำนวน 761.79 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.35 โดยขยะชิ้นใหญ่ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ กรุงเทพมหานครจะนำมารวบรวมที่ศูนย์การเรียนรู้ของเขตต่างๆ เพื่อทำการซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน หรือนำไปไปดัดแปลงใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น กระถางต้นไม้นำไปทำคอกหมักปุ๋ย ยางรถยนต์นำไปทำกระถางต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดการสร้างขยะในกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) คือ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
สำหรับ 50 สำนักงานเขตได้จัดทำตารางนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และแจ้งให้ประชาชนรับทราบในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจะแจ้งให้ชาวชุมชนได้รับทราบล่วงหน้าทุกครั้งผ่านเสียงตามสายในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน การเดินรณรงค์และการปิดประกาศให้รับทราบอีกด้วย กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งวาง ณ จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่สำนักงานเขตกำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ http://prbangkok.com , https://facebook.com/prbangkok/, https://twitter.com/pr_bangkok, http://bkknowconnect.com รวมถึง แอปพลิเคชัน BKK Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรุงเทพมหานคร พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการบอกกล่าวเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น