xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 3 เหตุผลทำ “คนไทย” การ์ดตก หลังคลายล็อก ย้ำต้องเข้มมาตรการเพื่อเดินหน้าเฟส 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย เผย 3 เหตุผลทำคนไทยการ์ดตก เหตุรู้สึกปลอดภัยไม่มีผู้ป่วยในประเทศ ความเสี่ยงลดลง กิจวัตรไม่เอื้ออำนวย ย้ำต้องรักษามาตรการป้องกันโรค เพื่อเดินหน้าสู่เฟส 4

วันนี้ (9 มิ.ย.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้คนเริ่มลดระดับการป้องกันตนเองลงไป หลังมีการคลายล็อกระยะต่างๆ จากการสอบถามเหตุผลคนส่วนใหญ่ตอบด้วย 3 เหตุผล คือ 1. ไม่มีผู้ป่วยใหม่ในประเทศ จึงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 2. มีความเสี่ยงลดน้อยลง โอกาสติดเชื้อต่ำลง และ 3. กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ อยากฝากถึงการป้องกันตนเอง ควรใส่หน้ากากอนามัยติดตัวเสมอทุกครั้งในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือให้บ่อยขึ้น และเว้นระยะห่าง ลดความแออัด สถานประกอบการต่างๆ ก็ต้องเน้นทำความสะอาด จัดพื้นที่ระยะห่าง ลดความแออัดให้ได้ ถ้าไม่ทิ้งมาตรการเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเข้าสู่การผ่อนปรนระยะถัดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น