xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตีเส้นเว้นระยะห่าง “ตลาดนัดจตุจักร” ระยะทางกว่า 12,000 ม.คาดแล้วเสร็จ 15 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร สำรวจ-ดำเนินการขีดสีตีเส้น ทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างในตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของ เส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (13 พ.ค.) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าและภายในโครงการของตลาดนัดจตุจักร ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เข้าพื้นที่สำรวจและดำเนินการขีดสีตีเส้นทำเครื่องหมายเว้นระยะห่าง รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของ และเส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 63 จากการสำรวจเส้นทางที่ต้องดำเนินการภายในโครงการตลาดนัดจตุจักร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ถนนสายหลัก (รอบๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร 2. ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร 3. ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร 4. บล็อกแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร มีบล็อกแผงค้า จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63
กำลังโหลดความคิดเห็น