xs
xsm
sm
md
lg

รพ.หัวเฉียว มั่นใจคุณภาพมาตรฐาน พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวถึงนโยบายให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยว่า โรงพยาบาลหัวเฉียวในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยจัดให้มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยด้วยบริการ “ส่งยาถึงบ้านท่าน” สำหรับผู้ป่วยที่ต้อง รับยาประจำ มีบริการติดต่อแพทย์ ขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ เพื่อให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจด้วยการให้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในส่วนของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) ตั้งแต่ห้องพักรวม 4 ปรับอากาศ ลงมาถึงห้องพักรวม 6 พัดลม จะได้รับส่วนลด 10-20 % และถ้าเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากยอดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมค่าแพทย์ ราคาค่ารักษาพยาบาลที่ รพ.หัวเฉียวกำหนดเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามารับบริการได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการสังคมสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและโครงการช่วยเหลือค่าฟอกไต ซึ่งโครงการช่วยเหลือที่กล่าวมานี้ เป็นโครงการที่โรงพยาบาลดำเนินการโดยได้รับเงินสนับสนุนมาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลฯ จะให้ส่วนลดค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 10% ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มีนโยบายให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาล เรามั่นใจว่าโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก (Social Enterprise) มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาล เพื่อให้เราคนไทยสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...