xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค ยันสูบบุหรี่ไม่ช่วยป้องกัน “โควิด” แต่เสี่ยงติดเชื้ออาการรุนแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค ยันสูบบุหรี่ไม่ช่วยป้องกันติดเชื้อ “โควิด-19” ไม่มีผลวิจัยหรือหลักฐานยืนยันว่าป้องกันได้จริง อย่าหลงเชื่อ ชี้ ทั่วโลกต่างแนะนำให้หยุดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะอาจมีอาการรุนแรงขึ้น

วันนี้ (30 เม.ย.) นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ว่า การสูบบุหรี่ช่วยป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า จากการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ยังไม่มีบทสรุปงานวิจัย หรือแม้แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นจริงตามที่ได้มีการเผยแพร่แต่อย่างใด นอกจากนั้น ยังเป็นเพียงแค่การตั้งสมมติฐาน เพื่อเตรียมการไปสู่การทำวิจัยของนักวิจัยรายหนึ่งเท่านั้น โดยยังไม่มีข้อสรุปใดๆ จากงานวิจัยดังกล่าวเลย นอกจากนี้ การวางแผนการทำวิจัยนี้ยังมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีจำนวนตัวอย่างผู้ป่วยน้อย และเป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว อีกทั้งรายงานยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่น่ากังวลที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้ คือ ไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก เมื่อวานนี้ ซึ่งมีการปรึกษาหารือในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารนิโคติน กับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสขึ้นหารือ ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า การอ้างอิงว่าการสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ถือเป็นงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ มีอคติในระเบียบวิจัยการเลือกสุ่มตัวอย่าง เพราะเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่อายุน้อย หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำอยู่แล้วและรู้จักการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ดีกว่าปกติ ซึ่งเท่ากับเป็นการตั้งธงหรือชี้นำผลวิจัยไปในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัย

ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเน้นย้ำไปยังประชาชนอย่าหลงเชื่อการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่พยายามเชื่อมโยงว่า การสูบบุหรี่ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...