xs
xsm
sm
md
lg

อย.เตรียมถกกรมบัญชีกลาง ผ่อนปรนเกณฑ์จัดซื้อยาโรคเรื้อรังช่วงโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อย. เตรียมถกกรมบัญชีกลาง ผ่อนปรนเกณฑ์จัดซื้อยารักษาโรคเรื้อรังช่วงโควิด มอบ กบรส. อภ.วางแผนร่วม รพ. จัดซื้อและบริหารคลังยาให้เพียงพอ

วันนี้ (21 เม.ย.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา รพ.มียอดการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า เพราะจ่ายยาให้ครอบคลุมละ 3-6 เดือน ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 มีผู้ผลิตวัตถุดิบยาหลายประเทศไม่สามารถผลิตส่งออกได้ ทำให้มีข้อกังวลเรื่องยาไม่เพียงพอ ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และผู้ผลิตยาในประเทศก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมการบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโรคเรื้อรังในสถานการณ์โรคโควิด-19 มีการหารือและมอบให้ กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำรวจยอดการสั่งซื้อยาของแต่ละ รพ.รัฐ และวางแผนการจัดซื้อยาร่วมกับ อภ. และให้แต่ละ รพ. พิจารณาบริหารจัดการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คราวละ 2 เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้มียาเพียงพอสำหรับการใช้ใน รพ.ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

“อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ จำเป็นต้องจัดซื้อยาจากผู้ผลิตยารายอื่นๆ ด้วย ที่ประชุมจึงให้หารือกรมบัญชีกลางในการผ่อนปรนกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หมวด 5 ข้อ 17 เป็นการชั่วคราว” นพ.ไพศาล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...