xs
xsm
sm
md
lg

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ปฏิวัติการสอนระบบใหม่ใช้วิกฤตCOVID–19 Model เป็นโจทย์พัฒนาบัณฑิตในทุกมิติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยใช้วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 เป็นโจทย์ในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระบบใหม่พัฒนาบัณฑิตในทุกมิติทั้งการวัดผลและประเมินผล
รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนั้น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มองเห็นว่าระบบการผลิตบัณฑิตหลังจากนี้จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องปฏิวัติระบบการเรียนการสอนการวัดผล และประเมินผลทั้งระบบ โดยใช้ COVID-19 Model เป็นโจทย์ปัญหาในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนในห้องเป็นระบบOnline และProject Based Learning รวมทั้งรูปแบบอื่นๆในหลากหลายมิติโดยในทุกรูปแบบ ที่ไม่เน้นการสอนหนังสือ แต่จะเน้นการบูรณาการร่วมกันกับการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทางด้านเครื่องมือแพทย์ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ในการร่วมแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในมิติต่างๆได้แก่

1.งานวิศวกรรมคลินิกในโรงพยาบาล
เตรียมความพร้อมโดยการสำรองเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องช่วยหายใจสำหรับในกรณีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลน เนื่องจากผู้ป่วยมีปริมาณมาก สามารถให้ยืมใช้งานและให้บริการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องกับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศที่ร้องขอ

2.งานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบ Instant Research and Development
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลอื่นๆในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์สำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์สำหรับไว้ใช้ในยามฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาฯ สถาบันบำราศนราดูร เป็นต้น

3.การจัดตั้ง BMERSU Medical AI Center
เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในเบื้องต้นได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อทำนายอาการปอดบวม การพัฒนาระบบทำนายแนวโน้มของผู้ป่วยที่จะติดเชื้อโรคCOVID-19เป็นรายวันโดยใช้หลักการของ Machine Learning เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ระมัดระวังและปฏิบัติตัวเองตามคำแนะนำของภาครัฐ
“ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรูปแบบของเรียนการสอนที่ไม่เน้นการสอนหนังสือแต่เน้นการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามแนวทาง Outcome Based Educationที่เน้นการทำให้โลกของการเรียนรู้ โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกเดียวกันจริงๆ ตามดำริของดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น