xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” สร้างกำลังใจ ปชช.พ้นภัยโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ. ทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” ดาวน์โหลดได้ YouTube เว็บไซต์ www.dra.go.th หนุนประชาชนสวดมนต์ทั่วไทย สร้างขวัญกำลังใจ ขจัดภัยโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง และสร้างความตื่นตระหนกให้ชาวไทยและทั่วโลก ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านศาสนา โดยการนำหลักธรรมของศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและนำกิจกรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล ตนได้มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) จัดทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” (รัตนสูตร) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสวดมนต์สาธยายรตนสูตรได้ทั่วไทย และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนด้วย


โดยเฉพาะบทสวดรตนสูตร หรือ รตนปริตร เป็นหนึ่งในพระปริตร หรือพระคาถาที่พรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สาธยาย หรือสวดเพื่อขจัดปัดเป่าภัยจากความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวพุทธ จึงถือเป็นธรรมเนียมสวดบทสูตรนี้ เพื่อขจัดโรคภัย ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ว่า เมื่อเกิดโรคระบาดในเมืองเวสาลี พระพุทธองค์ทรงให้หมู่สงฆ์และสาวกทำการสวดพระคาถานี้เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อให้เมืองเวสาลีรอดพ้นจากโรคระบาด นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรตนสูตร หรือ รตนปริตร จะทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

ทั้งนี้ วธ. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ “บทรตนสูตร” ที่พักอาศัยของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ ได้ที่ YouTube และ เว็บไซต์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม www.dra.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...