xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน เผย ก.พ.ระงับ “ผีน้อย” ลอบไปทำงานเกาหลีใต้ได้ 220 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน เข้มระงับกลุ่มลักลอบไปทำงานต่างประเทศ เผย ก.พ.ที่ผ่านมา ระงับได้ 260 คน พบ 220 คน ตั้งใจไปเกาหลีใต้ ส่วนการไปทำงานต่างประเทศ นิยมไปไต้หวันมากสุด ย้ำต้องไปอย่างถูกกฎหมาย 

วันนี้ (8 มี.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งเข้มมาตรการป้องกันกลุ่มลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ ก.พ.ที่ผ่านมา สั่งระงับการเดินทางของคนหางานที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 260 คน โดยระงับไปเกาหลีใต้มากที่สุด จำนวน 220  คน รองลงมาเป็นบาห์เรน จำนวน 22 คน โอมาน จำนวน 8 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 5 คน กาตาร์ จำนวน 4 คน และ อินเดีย จำนวน 1 คน ขณะที่มีคนหางานเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ใน ก.พ.ทั้งหมด จำนวน 6,156 คน ส่วนใหญ่ไปทำงานในแถบทวีปเอเชียมากที่สุด จำนวน 4,509 คน 2 อันดับแรก คือ ไต้หวัน 2,725 คน เกาหลีใต้ 841 คน รองลงมาเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง 723 คน และประเทศในแถบยุโรป 481 คน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีมาตรการตรวจเข้มคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยได้สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานประจำท่าอากาศยานต่างๆ เข้มงวด ตรวจสอบ และระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมและต้องสงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมกับชี้แจงให้ทราบถึงการไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าต้องแจ้งหรือขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

“สาธารณรัฐเกาหลียังคงเป็นประเทศที่ถูกระงับการเดินทางมากที่สุด และคนงานไทยมีกระแสนิยมไปทำงานมากขึ้น เพราะได้รับอัตราค่าจ้างที่สูง ประกอบกับนายจ้างต้องการจ้างแรงงานไทย เนื่องจากขยัน อดทน จึงทำให้มีแรงจูงใจไปทำงานมากขึ้น ซึ่งทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีก็เพิ่มความเข้มงวดคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเช่นกัน เพราะปัจจุบันการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีไม่ต้องใช้วีซ่า ที่ผ่านมา พบว่า แรงงานไทยที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี นิยมแอบแฝงไปกับบริษัททัวร์ที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวในเกาหลี และเมื่อเดินทางถึงสนามบิน ก็จะแยกออกจากกรุ๊ปทัวร์ทันที หรืออาจจะเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์จนครบกำหนดการ แต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับก็หลบหนีออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อหาทางไปยังสถานที่ทำงานของนายจ้างชาวเกาหลี” นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ กล่าวว่า ขณะที่ การทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำได้ 2 วิธี คือ 1.
ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) อนุญาตให้ทำงานได้ 5 กิจการ คือ 1) กิจการอุตสาหกรรมการผลิต 2) กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ 3) กิจการก่อสร้าง 4) กิจการประมง 5) กิจการบริการ และจะต้องผ่านการทดสอบทักษะและภาษาเกาหลี ก่อน จึงจะได้รับการจัดส่งรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกให้เข้าไปทำงาน 2. แรงงานต่างชาติประเภทช่างฝีมือ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติหรือขอวีซ่าจากกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับปัญหาแรงงานไทยหลบหนีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย โดยได้แจ้งเตือนคนหางานนับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง แรงงานไทยที่หลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานและสวัสดิการใดๆ ทั้งจากการถูกโกงค่าแรง ทำร้าย รวมทั้งกรณีเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต จะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง  ดังนั้น จึงขอให้แรงงานไทยอย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนให้ไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคนไทย และไม่ให้กระทบต่อคนไทยที่ปฏิบัติถูกต้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...