xs
xsm
sm
md
lg

ขอสถานศึกษาชะลอนำ นร.-นศ.เข้าค่ายลูกเสือ จากสถานการณ์โรคโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งหน่วยงานสถานศึกษาทั้งหมด ขอความร่วมมือชะลอนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ปกติ

วันนี้ (27 ก.พ.) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำหนังสือถึงองค์กรหลัก ได้แก่  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการสำนักงาน กศน. ส่วนราชการที่มีสถานศึกษา และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
กำลังโหลดความคิดเห็น...