xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 75-80% พักชำระหนี้ 1 ปียื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กยศ. เผยโค้งสุดท้ายให้โอกาสชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ.นี้


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. ซึ่งกองทุนให้ส่วนลดเบี้ยปรับสำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ปิดบัญชี หรือชำระหนี้เฉพาะที่ค้างทั้งหมด รวมถึงให้โอกาสในการพักชำระหนี้แก่ผู้กู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมที่มีสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ดังนี้

ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว
- กรณีผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระ ค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทันที

พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน จะพักชำระหนี้ได้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดได้ทางเว็บไซต์ กยศ.

ทั้งนี้ กองทุนจึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมร่วมรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยศ. call center 0 2016 4888 หรือ Line@กยศ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...