xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนสักการะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้าน กรมการศาสนา ผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ที่ท้องสนามหลวง จะได้รับหนังสือสวดมนต์-ของที่ระลึก จาก สมเด็จธงชัย


​วันนี้ (30 ธ.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มณฑปบนรถบุปผชาติ เคลื่อนขบวนออกจากประตูวิเศษไชยศรี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต่อจากนั้น พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 รวมเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้เตรียมดอกไม้ธูเทียนไว้บริการประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วย

​นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

​สำหรับกิจกรรมวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00– 21.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมไทย เวลา 21.30 น. พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เวลา 22.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเวลา 23.40 น. เจริญจิตตภาวนา และเวลา 24.00 น. ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง สวดมนต์บทชยันโต และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่บริเวณท้องสนามหลวง กรมการศาสนาจะมอบหนังสือสวดมนต์และของที่ระลึก (จำนวนจำกัด) จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ วธ.ขอความร่วมมือองค์การศาสนาอื่นเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ จัดพิธีนมัสการข้ามปี อธิษฐานโต้รุ่ง ณ คริสตจักรทั่วประเทศ, ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นปีใหม่ ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ เวลาตามความเหมาะสมของแต่ละศาสนสถาน, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 และวัดเทพมณเฑียร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น. และศาสนาซิกข์ จัดที่คุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562