xs
xsm
sm
md
lg

ชง ครม.เห็นชอบขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" 2 รอบ แก้ขาดแคลนแรงงานประมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เห็นชอบขึ้นทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าว 2 รอบ เผยรอบแรกเริ่ม ม.ค.-มี.ค. 63 เว้น 3 เดือน ก่อนเปิดรอบที่ 2 ก.ค.-ก.ย. หวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ย้ำต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จ่อชง ครม.เห็นชอบ

วันนี้ (25 ธ.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่า วันนี้ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคประมง โดยใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยประเด็นที่พิจารณา มีดังนี้ 1.กรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 มีระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 และ เว้นอีก 3 เดือน รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลโดย ใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. 2558 คือ ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ 

“ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลนี้ เป็นหนึ่งในเรื่องสืบเนื่องที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของชาวประมง 22 จังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจะนำผลที่ได้จากการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประเทศไทยถือเป็นผู้นำภาคประมงที่สำคัญรายหนึ่งของโลก ในแต่ละปีมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประมงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันแรงงานภาคประมงมีไม่เพียงพอและคนไทยเองไม่นิยมทำอาชีพนี้ จึงจำเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ประกอบการประมง ” รมว.แรงงาน กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...