xs
xsm
sm
md
lg

นร.ลงทะเบียนTCAS63 แล้ว 1.33 แสนราย ทปอ.เผยมหา'ลัย 81 แห่งรับ 3.76 แสนที่นั่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์3 วัน นร.ลงทะเบียน TCAS63 แล้ว 1.33 แสนราย ทปอ.สรุปยอดมหาวิทยาลัย 81 แห่ง จำนวนเรียกรับ 3.76 แสนที่นั่งใน 4 รอบ เผยรอยแฟ้มสะสมผลงานรับเยอะที่สุด ขณะที่จำนวนรับนศ.ตามแผน 3.05 แสนคน เผยเปิดที่นั่งเกินเผื่อสละสิทธิ

วันนี้ (2 ธ.ค.) นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ได้เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ยอดผู้ลงทะเบียนในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธ.ค. มีจำนวน 133,202 คนแล้ว ทั้งนี้ จะเปิดให้นักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่นักเรียนเข้าไปใช้งานในระบบจริง หรือเข้าสมัครในรอบต่างๆ ส่วนปัญหาที่พบจากการลงทะเบียน เช่น ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ทปอ.ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนจำนวนตัวเลขรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS63 จำนวนเรียกรับ 4 รอบ ทปอ.สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 81 แห่ง จำนวนรับตามแผน 305,987 คน และจำนวนเรียกรับรวม 4 รอบ 376,516 ที่นั่ง แบ่งเป็น รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 136,636 ที่นั่ง รอบที่ 2 โควตา รับ 97,262 ที่นั่ง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 74,432 ที่นั่ง และรอบที่ 4 แอดมิชชันส์ รับ 68,186 ที่นั่ง

นายพีระพงศ์ กล่าวว่า เมื่อจำแนกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย แบ่งได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยที่สังกัดทปอ. 29 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 247,130 ที่นั่ง โดยแบ่งการเรียกรับเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 85,750 ที่นั่ง รอบ 2 โควตา รับ 69,290 ที่นั่ง รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 52,895 ที่นั่ง และ รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ รับ 39,195 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 18 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 59,192 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 32,894 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 15,746 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 6,961 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 3,591 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 9 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 39,309 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 13,587 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 10,509 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 8,577 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 6,636 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 30,567 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 4,400 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 1,689 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 5,849 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 18,629 ที่นั่ง และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 3 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 318 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 5 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 28 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 150 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 135 ที่นั่ง

“"จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จำนวนการรับยังไม่แน่นอน เพราะหากรอบใดมีผู้สละสิทธิ ที่นั่งของแต่ละรอบจะถูกทบไปในรอบถัดไป ทั้งนี้ การสมัคร TCAS63 คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสมัครประมาณ 3 แสนคน เท่ากับจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสาเหตุที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเกินจำนวนนักเรียนที่จบมานั้น เพราะเผื่อที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนที่จะสละสิทธิในรอบนั้นๆ” นายพีระพงศ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...