xs
xsm
sm
md
lg

4 ข้อดี จิตแพทย์แนะพ่อแม่พาลูกไปลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่ชวนลูกไปลอยกระทง เสริมความรักความผูกพันในครอบครัว สืบสานประเพณี ปลูกฝังเด็กไทยรักษาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (10 พ.ย.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พ.ย. 2562 ขอแนะนำให้แต่ละครอบครัว โดยพ่อแม่ใช้โอกาสนี้ชวนลูกไปลอยกระทง เพื่อเสริมสายใยรักความผูกพันในครอบครัว และสืบสานประเพณีลอยกระทง ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวและสังคม ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่างๆ คือ 1. เป็นการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของวันลอยกระทง การขอขมาพระแม่คงคา ทดแทนบุญคุณของแม่น้ำ พร้อมสอดแทรกแง่คิดในการทำความดี รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น น้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณกับเราทั้งบุคคล ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

2. ฝึกการคิดสร้างสรรค์ทำกระทงร่วมกันในครอบครัว ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่มีความสุข สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ได้ใช้ไอเดียใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทำกระทง โดยจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง 3. พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในวันลอยกระทง เสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการลอยความเครียด ความโศกเศร้า ความทุกข์ใจ ความไม่เข้าใจ ความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว ให้ลอยออกไปกับกระแสน้ำ แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีงาม โดยใช้กระทงเดียวกัน เป็นกระทงครอบครัว ซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะแบ่งปันความสุข-ทุกข์ซึ่งกันและกัน

และ 4. ปลูกฝังให้เด็กไทยรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยทำกระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง ต้นกล้วย ดอกไม้ เป็นต้น จะทำให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...