xs
xsm
sm
md
lg

รับสมัครด่วน เทรนคนครัวบนเรือ 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ตั้งแต่ พ.ย. 62 - ก.ย. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กพร.เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 รวม 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ใช้เวลาอบรม 42 ชั่วโมง ต้องเคยมีประสบการณ์ทำงานบนเรือเดินทะเล ใบรับรองฝึกอบรมการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชม.

วันนี้ (18 ต.ค.) นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเช่น กพร. และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ

นายสุชาติ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ มีระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง ปัจจุบันที่ดำเนินการฝึกอบรมแล้วคือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครอบรม จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่าง พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9พิษณุโลก) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) กำลังดำเนินการฝึกเช่นกัน สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีแผนเปิดฝึก ได้แก่ สพร.6 ขอนแก่น สนพ.ตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง, สพร.11 สุราษฎร์ธานี และสพร.7 อุบลราชธานี

"คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐและเอกชน สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือมีสำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว การวัดและประเมินผล เป็นต้น ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4317 หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดี กพร. กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...