xs
xsm
sm
md
lg

"หม่อมเต่า" ขอความร่วมมือให้ "ลูกจ้าง" หยุดงานไปเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 23 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"หม่อมเต่า" ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ให้ "ลูกจ้าง" นครปฐม หยุดงานวันที่ 23 ต.ค. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม

วันนี้ (4 ต.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ข้างต้นที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นทั่วไปตามวันเวลาดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...