xs
xsm
sm
md
lg

สระบุรีนำร่อง 4 รพ. จ่ายยาผ่าน 22 ร้านยาลดแออัด รองรับผู้ป่วย 1.06 หมื่นคน พร้อมเริ่ม 1 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


4 รพ.สระบุรี MOU ร่วม สปสช.เขต 4 สมาคมเภสัชฯ เดินหน้าโครงการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ลดแออัด เผยมี 22 ร้านยาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้ 4 รพ. มีผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเข้าเกณฑ์ไปรับยาที่ร้านยาได้ 1.06 หมื่นราย มั่นใจ 1 ต.ค.นี้เดนหน้าตามระบบได้

วันนี้ (30 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยา ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (แห่งประเทศไทย) รพ.สระบุรี รพ.พระพุทธบาท รพ.บ้านหมอ และ รพ.เสาไห้ พร้อมด้วยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ 22 ร้าน

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า โครงการรับยาใกล้บ้าน เป็นนโยบายเพื่อลดความแออัด เพิ่มความสะดวกกับประชาชน ดำเนินการทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย จ.สระบุรี นำร่อง ใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.สระบุรี รพ.พระพุทธบาทสระบุรี รพ.บ้านหมอ และ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีร้านขายยาผ่านมาตรฐานและสมัครใจเข้าร่วม 22 ร้าน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาล รวมทั้งจัดเตรียมยาสำรองไว้ที่ร้านยา ให้บริการผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืดที่มีอาการคงที่ สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ ไม่ต้องรอรับยาในโรงพยาบาล ซึ่งจะได้รับยาตัวเดียวกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม สำหรับ 4 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ที่คัดกรองแล้วสามารถไปรับยาจากร้านขายยา 10,686 ราย

"ร้านขายยาที่เข้าร่วมต้องเป็นร้านขายยา ขย.1 มีเภสัชกรประจำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยา และยาบางชนิดเป็นยาอันตราย รวมไปถึงการติดตามการใช้ยา โดยร้านขายยาจะต้องจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ โดยอาจจะมีการกำหนดจากแพทย์มาว่า ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาทุกๆ  1 เดือน  โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา พร้อมให้เภสัชกรช่วยประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย เช่น วัดความดัน หรือ ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยในกลุ่มเบาหวาน ประเมินหลอดลมของผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือหากพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงให้ส่งตัวมาโรงพยาบาล พร้อมกับรายงานข้อมูลการเข้ารับยาของผู้ป่วยตามระบบของโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำว่า  ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย และไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ เพิ่มเติม" นายวัชรพงศ์ กล่าว

รพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบร้านขายยาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยระบบค้นหาร้านขายยาผ่านสมาร์ทโฟน และออกตรวจมาตรฐานร้านขายยาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ทุกแห่งมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม มีแผนดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ และมีความพร้อมเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมเภสัชกรรม (แห่งประเทศไทย) นำทีมอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้แก่ร้านขายยาในการให้คำแนะนำผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช

ทั้งนี้ ทั้ง 4 โรงพยาบาลมีร้านยา 22 ร้านเข้าร่วม ประกอบด้วย 1.ร้านยาในเครือข่ายของ รพสระบุรี จำนวน 15 ร้าน ได้แก่ ร้านยา แฟมิลี่   ลีลาวดีเภสัช  บู๊ทส์ -  โรบินสันสระบุรี  กิ่งเภสัช  คลังยาแสงทองเภสัช  ชนะธรรมเภสัช  ร้านบ้านยาและสุขภาพ  ไทยรุ่งเรืองเภสัช ริมคลองหนองแค  ไทย   รุงเรืองเภสัช ตลาดหนองปลาหมอ  7R Dispensary  จ.ชุมชนเภสัช  ปันยา  ยาเภสัชกร  ร้านจึงเจริญเภสัช  วังยาชะอม

2.ร้านยาในเครือข่ายของ รพพระพุทธบาท จำนวน  4  ร้าน ได้แก่  นานายา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล เมด แอนด์ แคร์  แสนเจริญเภสัช  รุ่งแสงเภสัช  3. ร้านยาในเครือข่ายของ รพ.บ้านหมอ จำนวน  2 ร้าน ได้แก่ ณัฐณิชาเภสัช  ประภัสสรเภสัช และ 4.ร้านยาในเครือข่ายของ รพ.เสาไห้  จำนวน  1 ร้าน ได้แก่  ประวิทย์เภสัช
กำลังโหลดความคิดเห็น...