xs
xsm
sm
md
lg

พม.เร่งดูแล "น้องโมโน" ด.ญ.9 ขวบอยู่ตัวคนเดียวหลังเสียพ่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม.เร่งดูแล "น้องโมโน" ด.ญ. 9 ขวบราชบุรี หลังเสียพ่อต้องอาศัยอยู่คนเดียว ประสานบ้านพักเด็กดูแล ประเมินจิตใจ วางแผนดูแลทุกด้าน พร้อมติดตามญาติและครอบครัว ประเมินความพร้อมการเลี้ยงดู เปิดบัญชีทุนการศึกษาช่วยเหลือ

วันนี้ (16 ก.ย.) นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่วัดช่องลม (พระอารามหลวง) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามให้ความช่วยเหลือ “น้องโมโน” เด็กหญิงวัย 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองราชบุรี ที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง ภายหลังพ่ออายุ 61 ปี เสียชีวิตจากอาการป่วยโรคหัวใจ ทำให้ “น้องโมโน” ต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดราชบุรี 

นายสากล กล่าวว่า แนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงดังกล่าว พม. ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือไว้ดังนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ได้รับตัวเด็กไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งได้จัดบริการต่างๆ ได้แก่ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งให้การดูแลเรื่องสุขภาพ ส่งเข้ารับการตรวจร่างกาย สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ เพื่อสอบข้อเท็จจริงจากเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา และประเมินสภาพครอบครัว เพื่อจัดทําแผนการดูแลเด็กในระยะต่อไป

นายสากล กล่าวว่า ส่วนด้านการเรียน ได้ประสานทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กนําแบบเรียนมาทําที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เนื่องจากยังต้องประเมินสภาพจิตใจ หากเด็กมีความพร้อม จะได้นําเด็กไปเรียนที่สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ หลังจากประเมินสภาพครอบครัวแล้ว หากพบว่าครอบครัวมีความพร้อม หรือสามารถติดตามญาติได้และญาติประสงค์ที่จะรับเด็กไปดูแล บ้านพักเด็กและครอบครัว จะประเมินความพร้อมแนวทางในการดูแลเด็กของครอบครัว หากสามารถดูแลได้ จะจัดเตรียมความพร้อมของเด็กและครอบครัว นําเด็กคืนสู่ครอบครัว พร้อมทั้งติดตามการเลี้ยงดู ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี แต่หากครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว จะจัดทําข้อมูลแผนการดูแลเด็ก และนําส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ยังสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพี่อให้การอุปการะเลี้ยงดูและสนับสนุนเด็กด้านการศึกษาตามความสามารถของเด็กต่อไป

"ส่วนเรื่องเงินบริจาคของเด็ก เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและต้องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กจํานวนมาก จึงได้มีการเปิดบัญชีทุนการศึกษาเพื่อเด็กหญิงดังกล่าว โดยมีผู้ดูแลเป็นกรรมการในการกำกับดูแล 3 คน ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยหากมีการเบิกจ่ายจะต้องดําเนินการร่วมกับเด็ก ต้องมีกรรมการ 2 ใน 3 คน เซ็นชื่อร่วมกับเด็กในการเบิก และหากเด็กอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน เงินจํานวนนี้จะไม่มีการเบิกจ่ายและหน่วยงานที่รับเด็กไปอุปการะต่อจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ต่อไป" นายสากลกล่าวและว่า ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเด็กที่ประสบปัญหาสังคม สามารถแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั่วประเทศ

กำลังโหลดความคิดเห็น...