xs
xsm
sm
md
lg

ครูโอ๊ะเตรียมคุยสำนักพุทธฯพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทอง พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครูโอ๊ะเตรียมเจรจาสำนักพุทธฯพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทอง หวังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน อาสาสมัครประชาชน

วันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ค่ายลูกเสืออ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าเพื่อติดตามการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ จากการรายงานผลการดำเนินงานของค่ายลูกเสืออ่างทอง บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดพิธีการต่าง ๆ และเป็นสถานที่อบรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากรในจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 10,000 คน อย่างต่อเนื่อง การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาดูสภาพความเป็นจริง และหาแนวทางร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่อบรมระเบียบวินัย ความมีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครทำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แต่ก็ต้องยอมรับว่า ค่ายลูกเสือแห่งนี้อยู่บนที่ดินของวัดร้าง การใช้ประโยชน์หรือการจะพัฒนาปรับปรุงอะไร ยังต้องมีขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดงบประมาณสนับสนุน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และบ้านพักของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนอ่างทองอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ หากพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแห่งนี้ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ประชาชนก็สามารถมาใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกจากจะเป็นลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดอ่างทองด้วย

นอกจากนี้ วันที่ 17 กันยายนนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาลูกเสือของ กศน. ที่มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาเข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...