xs
xsm
sm
md
lg

ยืนยันหมุดแบ่งเขตพื้นที่ทางทะเล "กทม.-สมุทรสาคร-สมุทรปราการ" ถูกต้องตามสำรวจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม. สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประชุมร่วม กำหนดเขตปกครองทางทะเล ยืนยันหมุดแบ่งเขตพื้นที่แสดงพิกัดถูกต้องตามที่สำรวจ เผยหมุดเดิมยังแสดงให้เห็นชัดเจน

วันนี้ (10 ก.ย.) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ระหว่าง กทม. สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ว่า กทม. สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ทางชายทะเลติดต่อกัน การประชุมในครั้งนี้ เพื่อยืนยันพิกัดของหมุดแบ่งเขตการปกครองทางทะเล โดยมีผู้แทนจากกรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมด้วย โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงร่างแผนที่แสดงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลของแต่ละจังหวัด พร้อมยืนยันและรับรองการรายงานพิกัดของหมุดแต่ละแห่งว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามที่คณะอนุกรรมการชุดย่อยเคยได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว

"การสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะหมุดเดิมยังคงแสดงให้เห็นอยู่ชัดเจน จึงทำให้ง่ายต่อการสำรวจ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อยืนยันพื้นที่เขตการปกครองทางทะเลต่อไป จะทำให้แต่ละจังหวัดทราบพื้นที่ที่ชัดเจนในการปกครอง" นายสมพงษ์ กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...