xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ มอบรางวัล “คิดมันส์ ทันสื่อ” ส่งเสริมใช้สื่อออนไลน์สร้างสรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลโครงการ คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” ปี 3 “Stop Bullying Like Know Show Share” เด็กวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย คว้ารางวัล ชนะเลิศ คลิปสะท้อนสังคมต้องฉุกคิด ลดการรังแกในโซเซียล

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมอบรางวัล “โครงการคิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” ปี 3 ในหัวข้อ Stop Bullying Like Know Show Share รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน The open mind (เปิดใจหน่อยอร่อยนะ) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จังหวัดเลย

อันดับ 2 ผลงาน TRUMATIC โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

อันดับ 3 ชื่อผลงาน แค่ด้านเดียว โรงเรียนหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ ผลงาน เด็กใหม่ จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี / ผลงาน น้องแพรทำไมเดินเร็วจัง โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จังหวัดอุทัยธานี และ ผลงาน SENSITIVE โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ขณะที่รางวัล Popular vote ชื่อผลงาน TRUMATIC โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

นางสาวจิตตกานต์ เนืองชัยยศ นักเรียนชั้น ม.6 เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน The open mind (เปิดใจหน่อยอร่อยนะ) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จังหวัดเลย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ตระหนักคิด ถึงการรังแกกันในโซเซียลที่ขณะนี้มีมากขึ้น โดยเฉพาะในเยาวชน บางคนทำไปโดยไม่คิด ทำให้คนที่ถูกรังแก ไม่มีความสุข ดังนั้น การทำคลิปนี้ จึงอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก

“การพูดแบบ Bullying มีเยอะมากในสังคม ยิ่งในสังคมวัยรุ่น มีแต่ Bullying รังแกกัน และมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก คนที่โดนก็ไม่มีความสุข คนที่ทำก็เหมือพูดไม่คิด จึงอยากให้เด็กสมัยนี้ มองเห็นสำคัญเรื่องนี้” นางสาวจิตตกานต์ กล่าว

นายปิยชนน์ บำรุงศรี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา มองว่า โครงการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกับการหยุด Bullying และการสร้างสื่อป้องกัน ได้คิดและตระหนักถึงคนที่ถูกรังแก และการได้ลงมือทำ และได้รับการถ่ายทอดจากคนที่มีประสบการณ์ ทำให้เป็นสิ่งที่สนุก และท้าทาย ที่สำคัญ โครงการนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตสื่อที่ต้องเคารพบุคคลอื่น

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ได้ให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องที่สำคัญในยุคโซเชียล ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

“การที่นำเด็กมาร่วมอบรม จากผู้มีประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ดี ขณะเดียวกัน เตรียมขยายไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้กับสังคม หยุดการ Bullying กัน” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า จากงานวิจัยของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ตัวอย่างเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ทราบอย่างดีถึงภัยอันตรายจากเด็กออนไลน์ แต่สิ่งที่เด็กและเยาวชนมักพลาด จากความประมาท และไม่มีทักษะมากพอที่จะสื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ดังนั้น การแก้ไขที่ยั่งยืนและรวดเร็วที่สุด คือ การแก้ไขที่ต้องประสานองค์ความรู้ และทักษะประสบการณ์เหล่านี้ไปยังทุกระดับโรงเรียนและหลอมหลวมกับประสบการณ์ของครูและนักเรียนที่รวมกิจกรรม มาช่วยกันเป็นนักสื่อสาร และผู้รับสารที่เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ จัดนิเวศสื่อที่ดีสร้างสรรค์และปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วไป โดยทางกองทุนฯ ได้พัฒนาค่ายคิดมันส์ ทันสื่อ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งทีมซึ่งประกอบด้วยครู 1 ท่าน นักเรียน 3 คน ปีนี้มีผู้สมัครมากกว่า 300 คน แต่ถูกคัดเลือกพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์เพียง 30 ทีม เพื่อเข้าอบรมกับโครงการ แล้วนำความรู้ทักษะที่ได้ ไปผลิตงาน Stop Bullying Like Know Show Share

หมายเหตุ - ประกาศผลรางวัลคิดมันส์ทันสื่อปี 3 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
จังหวัดเลย
ผลงาน “The open mind เปิดใจหน่อยอร่อยนะ”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/2185095808266556?sfns=mo

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
จังหวัดสงขลา
ผลงาน “TRUMATIC”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/551334902273535?sfns=mo

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น
ผลงาน “แค่ด้านเดียว”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/1141733276019943?sfns=mo

รางวัลชมเชย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
ผลงาน “เด็กใหม่”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/443527792915745?sfns=mo

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ผลงาน “SENSITIVE”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/1142958702581609?sfns=mo

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จังหวัดอุทัยธานี
ผลงาน “ตลกร้าย”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/2949314758428508?sfns=mo

รางวัล Popular Vote
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
ผลงาน “TRUMATIC”
https://www.facebook.com/kidmunthunsue/videos/551334902273535?sfns=mo


กำลังโหลดความคิดเห็น...