xs
xsm
sm
md
lg

รมช.สาธิต ประกาศที่ประชุม WHOอาเซียน ไทยร่วมกำจัดหัดให้หมดในปี 73

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รมช.สธ. ประกาศในเวทีประชุม WHO อาเซียน กำจัดโรคหัด-หัดเยอรมันให้หมดสิ้นในปี 2573 ต่อสู้โรคไม่ติดต่อ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชี้ต้องจัดการแบบองค์รวม ภาคการเมืองต้องหนุนอ้าแขนรับเป็นเจ้าภาพปีหน้า

วันนี้ (3 ก.ย.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. 2562 เพื่อผลักดันนโยบายความร่วมมือสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผนงานของประเทศสมาชิก รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อมติสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายสาธิตได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม แสดงความชื่นชมผลสำเร็จในปี 2561 จากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิก และเห็นด้วยกับการตั้งเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันให้หมดจากภูมิภาคภายในปี 2573 รวมถึงต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และจัดการกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ด้วยการใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอีกหลายอย่าง เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพของภาวะโลกร้อน สังคมผู้สูงวัย เชื้อดื้อยา การลดการดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เชื้อโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่ต้องการการจัดการแบบองค์รวมและความทุ่มเทจากภาคการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 73 ในปี 2563  

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2561 องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความก้าวหน้าหลายด้าน เช่น การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจัดการโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ซึ่งทั้งภูมิภาคต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปในสามด้าน คือ สร้างความยั่งยืน เร่งรัดความก้าวหน้า และการใช้นวัตกรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...