xs
xsm
sm
md
lg

พม.พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ จัด จนท.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซ่อมบ้าน-ฝึกอาชีพหลังน้ำลด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พม.เผย 3 แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ฟื้นฟูจิตใจ  พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์อพยพ มอบเงินสงเคราะห์ผู้รับผลกระทบ ช่วยฝึกอาชีพระยะสั้น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุหลังพ้นวิกฤต

วันนี้ (3 ก.ย.) นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “พายุโพดุล” ว่า พม.ห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้ 1.เตรียมความพร้อม โดยเฝ้าระวัง ติดตาม ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติและจังหวัด ประสานเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  สภาเด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการสังคม เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 2. การบรรเทาทุกข์ ขณะเกิดภัย ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ อพม. สำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมและจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคลี่คลายและบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูจิตใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล อีกทั้งร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ แจกจ่ายอาหาร ฯลฯ

และ 3. การฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย มีการจัดทีม พม. ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. เช่น เงินสงเคราะห์ การฝึกอาชีพระยะสั้น และซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ พม. ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากจากนี้ คณะผู้บริหาร พม. ยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัย สามารถแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร.สายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามภารกิจอย่างเต็มที่

วันเดียวกัน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย กระทรวง พม. พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งในอำเภอสันป่าตอง มีคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น พก. ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กำลังโหลดความคิดเห็น...