xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทย์ร่วม มทร.อีสาน วิจัย "กัญชาหางกระรอก" ดันฮับเมล็ดพันธุ์ จ่อขึ้นทะเบียนยากัญชา "หลวงพรหมพิทักษ์" รักษามะเร็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมวิทย์ฯ ลงนามร่วม มทร.อีสาน วิจัยกัญชาไทย “หางกระรอก” ตั้งเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชาหางกระรอกและกัญชงของไทย เผยผลปลูกกัญชา 1 พันต้นได้ใน ต.ค. ส่งกรมวิทย์ฯตรวจดีเอ็นเอ และ รพ.อาจารย์ฝั้นฯ ผลิตยา พร้อมจ่อขึ้นทะเบียนยาหมอพื้นบ้าน ตำราหลวงพรหมพิทักษ์ รักษาฝีในท้อง-มะเร็ง ใช้ในรพ.หลวงปู่แฟ๊บ พร้อมศึกษาน้ำมันภูพาน

วันนี้ (3 ก.ย.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์  โดย นพ.โอภาส กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ คือ สร้างความรู้และศึกษาวิจัย หลังถูกปิดกั้นด้วยกฎหมายยาเสพติดมากว่า 40 ปี ซึ่งความร่วมมือกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครในครั้งนี้ จะร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชา ตั้งแต่การเพาะปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ การตรวจระบุชนิดพันธุ์พืช และสารสกัดกัญชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รองรับความต้องการยารักษาโรคซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก มทร.อีสาน มีการเพาะปลูก ศึกษาสายพันธุ์ และสนับสนุนผลผลิตกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้ปรุงตำรับยาไทยที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับ ขณะที่กรมฯ มีห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สามารถตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ความเป็นพิษและการได้ประโยชน์จากกัญชาในคน รวมถึงวางมาตรฐานกลางการตรวจวิเคราะห์

ผศ.วิโรจน์ กล่าวว่า มทร.อีสาน เน้นวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง ได้แก่ การช่าง บริหารธุรกิจ และการเกษตร โดยวิทยาเขตสกลนครและสุรินทร์ มีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการเกษตรทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา ทั้งนี้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ตั้งเป้าให้ มทร.อีสาน เป็นศูนย์กลางพัฒนาด้านอาหารและสุขภาพของประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้จัดงบ 40 ล้านบาทสร้าง รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ก่อน มทร.อีสานจะร่วมตอบรับในเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เชื่อว่ามทร.อีสาน มีความพร้อมทั้งสภาพดินและอากาศในการปลูกสายพันธุ์หางกระรอก ที่มีสายพันธุ์ดั้งเดิมตั้งอยู่ที่เทือกเขาภูพานบริเวณที่ตั้งของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

รศ.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนระบบปิด ขนาด 800 ตารางเมตร รวม 1,000 ต้น คาดจะได้ผลผลิตส่วนใบและช่อดอก 2,000 กิโลกรัม บางส่วนจะส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตรวจสอบดีเอ็นเอ เพื่อตรวจระบุชนิดพันธุ์พืช และบางส่วนจะให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ปรุงตำรับยาไทยในต.ค.นี้ อนาคตตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชาไทยพันธุ์หางกระรอกของประเทศ ซึ่งขณะนี้ต่างชาติได้ให้ความสนใจ และรอผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงวางเป้าภายใน 1 ปี จะสร้างความรู้และวางแผนการปลูกสายสายพันธุ์หางกระรอกแท้ เป็นเมล็ดพันธุ์เพศเมีย เพื่อนำผลผลิตทั้งหมดมาใช้เป็นปรุงผลิตตำรับยาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาการปลูกแบบออร์แกนิก และจะต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้เป็นมาตรฐานแบบเมดิคัล เกรด ส่วนการให้ได้สารบริสุทธิ์จากกัญชาร้อยละ 99 ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับใหม่ มองว่าไม่ใช่เรื่องยาก 

รศ.โฆษิต กล่าวว่า นอกจากนี้ มทร.อีสาน กำลังสังเคราะห์องค์ความรู้สูตรยาไทยที่มีกัญชาผสม ซึ่งมีหลายตำรับในตำราของหลวงพรหมพิทักษ์ ส่วนใหญ่มุ่งเป้าเรื่องรักษาฝีในท้อง โรคมะเร็ง โดยจะนำองค์ความรู้โบราณผนวกเข้ากับองค์ความรู้ในปัจจุบัน จัดทำเป็นเอกสารเชิงวิชาการเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสม แบบเฉพาะราย เพื่อให้บริการที่ รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท คาดว่าจะจัดทำเอกสารพร้อมขอขึ้นทะเบียนตำรับได้ภายใน ก.ย.นี้ และเตรียมศึกษาสูตรน้ำมันกัญชาภูพานที่มีหน่วยงานบริจาคให้มหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งจะทำการถอดองค์ความรู้กันวันที่ 5 ก.ย.นี้ และจะเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์กัญชงของประเทศ เพราะหากเข้าถึงในเรื่องการปลูกกัญชงได้ มทร.อีสานจะสร้างองค์ความรู้ให้แก่พี่น้องประชาชน รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน มีกรมวิทย์ช่วยตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลในการผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากอาศัยความรู้ทางวิชาการ จะสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากสารสกัดซีบีดีในกัญชงและกัญชา

กำลังโหลดความคิดเห็น...