xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" เผยจีนเล็งตั้งโรงงานผลิตยา-อาหารจากสมุนไพรจีน สร้างงาน สร้างรายได้คนไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สธ.เผยไทยมีแพทย์แผนจีนกว่า 1.2 พันคน คาดผลิตเพิ่มได้อีก พร้อมร่วมสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านวิจัย ขณะที่จีนจ่อตั้งโรงงานผลิตยา อาหารจากสมุนไพรจีนในไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทยและประเทศ

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่โรงแรม Millennium Hilton นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุมแพทย์จีนนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 12 และเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก ว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิชาการและการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หลักการ “สืบสานและคิดค้นสิ่งใหม่ พัฒนาแพทย์แผนจีน เพื่อสุขภาพของมวลชน” จะเปิดโอกาสให้บุคลากรในศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ ศักยภาพทางวิชาการ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ

นายอนุทิน กล่าวว่า การที่สมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลกได้อนุมัติให้ประเทศไทยจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก” เพื่อสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพแพทย์แผนจีนในไทย ผลิตนักวิจัยทางคลินิกที่มีมาตรฐานสูง และเป็นเวทีความร่วมมืองานวิจัยด้านคลินิกระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาส่งเสริมการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมของภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ ทางแพทย์แผนจีนมีความสนใจจะตั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั้งยา อาหารเสริม บำรุงสุขภาพ ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน  เพื่อผลิตและจำหน่ายในไทยและต่างประเทศ เท่ากับว่าเป็นการสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนไทย  โดยโรงงานที่จะมาตั้งนี้ จะเป็นโรงงานเกี่ยวกับสมุนไพร ที่ปลอดภัย 

นายอนุทิน กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาต ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน เมื่อพ.ศ. 2543 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลไทย การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีคณะกรรมการวิชาชีพ และมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์แผนจีนกว่า 3,000 คนในสถาบันการศึกษา 9 แห่ง และมีผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนทั้งสิ้น 1,268 คน  ในอนาคตก็คาดว่าจะมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้ใบประกอบโรคศิลปะมากขึ้นอีก  เนื่องจากศาสตร์แผนไทย มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...