xs
xsm
sm
md
lg

"สมคิด" ตรวจเยี่ยม อว. ย้ำหลักสูตร-งานวิจัย ต้องตอบโจทย์ประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"สมคิด" ตรวจเยี่ยม อว. ย้ำหลักสูตร-งานวิจัย ต้องตอบโจทย์ประเทศ แนะร่วมมือกับภาคเอกชน เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทย์ ปี 2563 รวม 37,000 ล้าน

วันนี้ (19 ส.ค.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วันนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน และร่วมการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด เป็นครั้งแรก ซึ่ง ดร.สมคิด ได้เน้นย้ำว่าจากนี้ไปหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและการวิจัย จะต้องตอบโจทย์ประเทศ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ฉะนั้น จะต้องมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

ดร.สุวิทย์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย สอวช. และ สกสว. ได้เสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท

" ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในปี 2563 ไว้ที่ 1.2% ต่อจีดีพี หรือประมาณ 212,340 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 25% หรือประมาณ 53,085 ล้านบาท และเป็นการลงทุนจากภาคเอกชน 75% หรือประมาณ 159,255 ล้านบาท ทั้งนี้ ในรอบสำรวจปัจจุบัน ปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา อยู่ที่ 1% ต่อจีดีพี และเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐที่ 25% ในปี 2563 จึงได้มีการเสนอขอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 37,000 ล้านบาท" ดร.สุวิทย์ กล่าวด้วยว่า เรื่องงบการวิจัย ที่ผ่านมามีลักษณะเป็นเบี้ยหัวแตก ต่อไปจะมีทิศทางการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอนาคตอาจจะมีหน่วยวิจัยที่อยู่ภายใต้นิติบุคคลเพื่อความคล่องตัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...