xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.เติมความรู้ขายผ่านออนไลน์ คนในเกาะ-ชนเผ่า จ.สตูล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศธ. เติมความรู้ขายผ่านออนไลน์-ภาษาอังกฤษ ยกระดับความเป็นอยู่แก่ประชาชนในเกาะและชนเผ่าพื้นเมือง จ.สตูล

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พื้นที่ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย และ กศน.อำเภอมะนัง จ.สตูล โดย นางกนกวรรณ กล่าวว่า ที่นี่มีความก้าวหน้ามาก ผู้เรียนและประชาชนสามารถเรียนรู้ มีงานทำตามวิถีของตัวเอง ซึ่งเกาะสาหร่ายนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ซึ่ง กศน.มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในอาชีพที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่อย่างสมดุล เช่น กศน.เกาะสาหร่าย เพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น โดยสินค้าที่ขายมีปลากุเลา ข้าวเหนียวอัดสังขยา นอกจากนี้ ยังสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กศน.เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และรองรับการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีธรรมชาติของที่นี้ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ ในส่วนของ กศน.อำเภอมะนัง นอกจากจะจัดการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังช่วยสอนภาษาไทยให้กับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง "มันนิ" กว่า 40 คน ด้วย โดยครูอาสาสมัครของ กศน. ในช่วงวันหยุด ทั้งยังช่วยในเรื่องพัฒนาความเป็นอยู่ การมีบัตรประชาชน การนำรายชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้าน และส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักวิถีธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีครู กศน.ที่อยู่ดูแลประชาชนในทุกชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ของประทศไทย

"การทำงานของ กศน.ยุคนี้ เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สิ่งใดที่ไม่มีก็จะพยายามจัดสรรให้ พร้อม ๆ กับต่อยอดพัฒนาของเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อนำสินค้า กศน.ไปวางขายในปั้มน้ำ PT ทั่วประเทศ พร้อมพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ "WOW" ก่อน นำเข้าสู่การค้าขายเชิงพาณิชย์ และในส่วนของการจัดการศึกษา จะเร่งพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลาเกิดขึ้นจริง และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการตอกย้ำว่า ศธ. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว" นางกนกวรรณ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...