xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์กรุงเทพฯ เผยความสำเร็จผลคะแนน IB ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์กรุงเทพฯ มีความภูมิใจในผลการสอบ IB ( International Baccalaureate) ที่เกินคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานสากลของนักเรียนในชั้นเยียร์ 13 ประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบเฉลี่ยถึง 33 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงกว่าคะแนนมาตรฐานในระดับสากล โดยสามารถเทียบได้กับการได้เกรด A*, A และ A ในหลักสูตร A-level*

โดยผลลัพธ์จากคะแนนสอบในหลักสูตร (IB) ที่ได้ในปีการศึกษานี้ จะส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ตลอดจนการได้รับพิจารณาทุนการศึกษาเต็มจำนวน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดิชชา ชาร์เม และนางสาวนัชชนันท์ วงศ์วิเศษสุข สำหรับคะแนนสอบอันยอดเยี่ยมสูงถึง 40 คะแนน (เทียบเท่าเกรด A* จำนวน 4 วิชาในหลักสูตร A-Level) ในขณะที่นางสาวดมิสา พรหมายนต ได้คะแนนที่น่าภูมิใจสูงถึง 42 คะแนน (เทียบเท่ากับเกรด A* จำนวน 4 วิชา และ A จำนวน 1 วิชาในหลักสูตร A-Level) โดย 12% ของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ได้คะแนนหลักสูตร (IB) สูงกว่า 40 คะแนน มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยของ Ivy League ในสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัย Oxford หรือ มหาวิทยาลัย Cambridge ในสหราชอาณาจักร จะพิจารณารับนักเรียนที่มีคะแนน IB 38 คะแนนขึ้นไป ซึ่งหลักสูตร IB Diploma จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 45 คะแนน

(*การเทียบผลคะแนนสอบของทั้ง 2 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ UK University and College Admission Service)
กำลังโหลดความคิดเห็น...