xs
xsm
sm
md
lg

5 ศาสนา ร่วมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศน.ร่วมกับผู้นำองค์กรศาสนา จัดงานรวมพลัง 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์กรศาสนา ศาสนิกชน เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และเครือข่ายผู้นำชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภิกาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ตลอดทั้งยังทรงยึดหลักธรรมคำสอน ทางศาสนาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ในโอกาสสำคัญ กรมการศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีสวดดุอาร์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีสวดอัรดาสขอพรพระศาสดา

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านศาสนา นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ 10 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรี

ด้านนายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระจริยาวัตรที่งดงามโดยเฉพาะในด้านการศาสนา พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านของศาสนาอิสลามนั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพราะทรงห่วงใยที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร์ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ทั้งยังทรงมีพระราชดำริเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการศิลปาชีพในจังหวัดภาคใต้เพื่อส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดน ตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ที่ช่วยให้เกษตรในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าสภาพพื้นที่และการปลูกพืชที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆทำให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...