xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.ยื่นข้อเสนอ “อนุทิน” แก้ กม.บัตรทอง ครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดิน เพิ่มกัญชาทางเลือกรักษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ยื่นข้อเสนอปรับปรุงระบบบัตรทองถึง หมอหนู แก้ กม.หลักประกันฯ ครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดินไทย เพิ่มกัญชาเป็นทางเลือกรักษา เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์รักษารากฟัน ตั้งศูนย์บริการสุขภาพแรงงานนอกระบบ มีช่องทางด่วนพิเศษรักษาผู้สูงอายุ

วันนี้ (15 ส.ค.) เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ในระบบหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และนายธนพลธ์ ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายร่วม 20 คน เดินทางมายื่นข้อเสนอต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)

นายธนพลธ์กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายชาติพันธุ์/คนไทยไร้สิทธิ/คนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายชุมชนแออัด เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพช่องปาก และเครือข่ายผู้หญิง ได้จัดทำข้อเสนอ 4 ด้าน เพื่อเสนอต่อเวทีรับฟังความคิดเห็น คือ 1. ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เช่น เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การรักษา อย่างการให้กัญชาและสารสกัดกัญชาเป็นทางเลือกในการรักษา เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ในการรักษารากฟัน แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมาตรา 5 ให้คำนิยามครอบคลุม คนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย การย้ายสิทธิการรักษามีผลทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน เพิ่มสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียงพอผู้สูงอายุทุกคน มีจุดกระจายถุงยางอนามัยที่เข้าถึงง่าย สนับสนุนกายอุปกรณ์

2. ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข เช่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักในการซักประวัติผู้รับบริการถึงภาวะความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ จัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพให้กับแรงงานนอกระบบ มีช่องทางด่วนพิเศษให้บริการกับผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้รอคิวนาน จัดให้มีล่ามหรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ มีศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพทางเพศ ให้บริการนอกเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชน

3. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับชาติและท้องถิ่น เช่น สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ 1 บาทต่อหัวประชากรในการจัดอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบอินทรีย์สำหรับผู้ป่วยใน จัดตั้งกองทุนทันตกรรมสำหรับบริหารจัดการงบประมาณในโครงการบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชน แก้ระเบียบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นฯ ให้สามารถสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 15 ของงบกองทุนฯ ในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้แพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น และ 4. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเครือข่ายเกษตร ข่ายเยาวชน ข่ายคนไทยไร้สิทธิ์ และข่ายผู้หญิง

กำลังโหลดความคิดเห็น...