xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 6 รายชื่อสมัครชิงเก้าอี้อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงวิสัยทัศน์ 26 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมัครสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 6 ราย เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ 26 ส.ค.นี้ ก่อนคัดเหลือ 2 ราย เสนอให้สภามทร.ธัญบุรีพิจารณา 13 ก.ย. พร้อมฟันเลือกอธิการบดีคนใหม่ ก่อนเสนอกระทรวงอุดมฯ

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ออกประกาศสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 กำหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้มีการสรรหาทั้งวิธีรับสมัคร และการเสนอรายชื่อ โดยสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย โดยเป็นบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี จำนวน 5 ราย และอีกหนึ่งรายเป็นบุคลากรที่เคยอยู่ในราชมงคล ซึ่งทุกคนถือเป็นตัวเลือกที่ดีมาก โดยในวันที่ 26 ส.ค.นี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นวันที่ 28 ส.ค. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จะพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เหลือ 2 ราย เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 13 ก.ย. 62 ต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวจะได้ทราบชื่ออธิการบดี มทร.ธัญบุรีคนใหม่ ต่อจากนั้นจะเป็นการเสนอชื่อไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

“สำหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ในส่วนของอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ และอาชีวศึกษานั้น ผมมองว่า ควรจะมีความเข้าใจเรื่องของอาชีพ บทบาท หน้าที่ และเศรษฐกิจ เพราะจะได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับอาชีพและความต้องการของตลาด ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาในกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่จะต้องสามารถปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง และจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะขยับเป็นนักวิจัย” นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประกอบด้ย 1.รศ.ดร. คำรณ สิระธนกุล 2.ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล 3.นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา 4.ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร 5. ผศ.ดร. ศิวกร อ่างทอง และ 6. ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด


กำลังโหลดความคิดเห็น...