xs
xsm
sm
md
lg

หนุน อสม.รวมกลุ่มปลูกกัญชาแทนคนละ 6 ต้น มีรัฐวิสาหกิจดูแล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชมรม ผอ.รพ.สต. หนุนข้อเสนอ อสม.รวมกลุ่มปลูกกัญชาแบบวิสาหกิจ 1 รพ.สต. 1 แปลงปลูก 5-10 ไร่ มีรัฐวิสาหกิจกัญชาควบคุมดูแล ช่วยมีรายได้จากการปลูกและปันผล แต่ต้องจำกัดถือหุ้น ให้แพทย์แผนไทยร่วมดูแล

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น ก่อนขยายไปประชาชน ว่า อสม.มี 1.04 ล้านคน องค์ความรู้แต่ละคนไม่เท่ากัน การจะให้ปลูกกัญชา ซึ่งยังเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย ย่อมนำมาซึ่งปัญหาในอนาคต อาจมีปัญหาการควบคุมการรั่วไหล อสม.อาจถูกจับกุมหรือต้องโทษได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้คำแนะนำได้ เพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะกลายเป็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้การปลูกกัญชา ต้องรวมกลุ่มกันปลูกในรูปวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร และร่วมกับราชการ
ดังนั้น ตนจึงสนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ให้ อสม.รวมกลุ่มกันปลูก 5-10 ไร่ในแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแปลงปลูก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปดูแล เพราะเมื่อนโยบายรัฐมีอยู่แล้วเราจำเป็นต้องวางกรอบนโยบายที่เป็นไปได้มากที่สุด และ อสม.ต้องปลอดภัย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้รัฐต้องส่งเสริมให้ขายผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และบริหารโดยรัฐวิสาหกิจกัญชา ที่ให้ประชาชนร่วมถือหุ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้ 2 ทาง คือ ทั้งจากแปลงปลูก และรัฐวิสาหกิจ แต่ต้องจำกัดการถือหุ้น อย่าให้ไปตกอยู่ในมือนายทุนแบบ ปตท. รายได้ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาติ แต่ยังไม่เคยได้ยินรัฐบาลหรือนักการเมืองพูดว่า จะบริหารกัญชาโดยที่ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน ตรงนี้มีอะไรหมกไว้หรือไม่ ถ้ารายได้ไม่ตกอยู่กับประโยชน์ของชาติ เราจะสูญเสียไปอยู่ในมือนายทุนขนาดใหญ่และผู้มีอำนาจ เหมือนที่เราสูญเสีย ปตท.แล้วทวงคืนไม่ได้

"อีกส่วนที่ไม่ถูกพูดถึง แต่กำลังจะเป็นปัญหาความขัดแย้งลึกๆ คือ แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านไม่ได้ถูกพูดถึงการให้ปลูกกัญชา ทั้งที่คนกลุ่มนี้สามารถให้ปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายให้น้ำหนักไปที่ อสม. ดังนั้น จึงสนับสนุนข้อเสนอ 1 รพ.สต. 1 แพทย์แผนไทย เพราะต่อไปงานกัญชาจะมาลงที่ รพ.สต. แพทย์แผนไทย หรือบุคลากรใน รพ.สต.ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยง ดังนั้น อยากฝากว่า นอกจากเรื่อง อสม.แล้ว ควรเหลียวมองกำลังคนที่ขาดแคลน แต่ภาระงานประดังเข้ามาที่ รพ.สต. ควรจะดูแผนกำลังคน รพ.สต. และการบรรจุบุคลากรตามโครงสร้างด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ข้อ เกี่ยวกับการให้ อสม.ปลูกกัญชา 6 ต้น ดังนี้ 1.ควรปรับรูปแบบจาก อสม.ปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น เป็นรวมกลุ่มกันปลูกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 1 รพ.สต. 1 แปลงปลูก หรือ 1 ตำบล 1 แปลงปลูก ใช้พื้นที่ตำบลละ 5-10 ไร่ บริหารโดยคณะกรรมการ อสม.ระดับตำบล และให้ สธ.จัดบุคลากรทางการแพทย์เป็นที่ปรึกษาและภาครัฐสนับสนุนเงินทุนในระยะเริ่มต้นโครงการ

2.ให้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชาระดับประเทศ เพื่อบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเพื่อเศรษฐกิจ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชน (ครัวเรือน) ร่วมถือหุ้น 3. รัฐโดยองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา รับซื้อกัญชาจากกลุ่ม อสม. ที่รวมกลุ่มกันปลูกผ่าน สสจ. 4.รัฐวิสาหกิจกัญชาบริหารจัดการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์กับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหรือการส่งออกต่างประเทศ 5.รัฐวิสาหกิจกัญชา ปันผลกำไรให้วิสาหกิจชุมชน ประชาชน (ครัวเรือน) ที่ถือหุ้น ตามสัดส่วน

6.ควรมีแพทย์แผนไทยประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง หรือ 1 รพ.สต. 1 แพทย์แผนไทย เพื่อรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและศึกษาวิจัยกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน ที่ รพ.สต.รับผิดชอบ 7.อสม.คนใด ต้องการขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นการพิเศษเฉพาะราย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รมว.สาธารณสุขประกาศกำหนดตามความเห็นชอบคณะกรรมการยาเสพติด 8. ให้รัฐและ สธ.จัดวางมาตรการเพื่อส่งเสริม ควบคุม กำกับการปลูกกัญชาของ อสม. ให้ปลอดจากข้อปัญหาการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติด และ 9.ให้ สธ.ยึดหลักการเพิ่มมูลค่ากัญชาเพื่อการแพทย์ และหรือเพื่อการเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ชาติและประชาชนโดยส่วนรวม


กำลังโหลดความคิดเห็น...